Víte, jak spolehlivěji obstarat nákup?

Nedaří se vám efektivně pracovat s vašimi dodavateli? Nemáte na jejich rozvoj kapacity? Potom je nevyšší čas jim oznámit, aby se řídili požadavky ISO 9001!

Do velkého rizika se pouští firmy, které výrobu zajišťují externě a nesou celkovou odpovědnost za produkt. Outsourcing je nezbavuje odpovědnosti,
aby řídily externě obstarávané činnosti. V systému kvality musí nastavit "typ a rozsah řízení externích procesů". Požadavek se týká jakýchkoli procesů, u kterých organizace rozhodla, že budou prováděny externě.

Řízení procesů zajišťovaných pomocí outsourcingu nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, zákonů a předpisů. Typ a rozsah řízení procesu zajišťovaného pomocí outsourcingu může být ovlivněn faktory, jako jsou:

V takových případech není dostatečné, aby byl použit "schválený dodavatel", organizace musí zajistit předání svých požadavků dodavateli a získat ujištění, že jim bylo porozuměno.

Návrh normy ISO 9001:2015 umožňuje uplatňovat obvyklé kontrolní mechanismy jako například:

Nově bude vyžadováno, aby, aby organizace pro určování typu a rozsahu kontrol používala přístup založený na rizicích odpovídající konkrétním dodavatelům a jejich produktům a službám. Jedná se o vstupy, tj. suroviny a materiál, díly, SW apod. začleněné do vlastních produktů, ale i kooperace (externí procesy) a produkty zajišťované přímo pro zákazníky jménem organizace.

Velké riziko postupují především výrobci, jejichž produkty spadají do regulované oblasti a nebo plní požadavky náročnějších odvětví - automobilní průmysl, kde hrozí penalizace jak z vadné produkce, tak i zastavení výroby u zákazníka. Všichni dodavatelé by pro takové situace měli být pojištěni anebo zavést a efektivně uplatňovat systém ISO 9001.

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.

 

Literatura
[1] ISO Part 1, Annex SL, Příloha 2 Závazná struktura, identický základní text, obecné termíny a základní definice