Víte, jaké ISO 9001:2015 potřebuje lidi?

Interní audity zaměřené pouze na lidské zdroje jsou minulostí. Proces řízení lidských zdrojů vyžadoval kompetentní pracovníky s patřičnými dovednostmi a zkušenostmi.Auditoři se zaměřovali na záznamy o vzdělání a výcviku, neproblémovější oblastí auditu bylo prokazování hodnocení efektivnosti výcviku.

Stále platí, že organizace  musí mít k dispozici lidi (7.1.2), kterými zabezpečí efektivní fungování systému a jeho procesů. Auditory bude posuzováno, zda organizace dokáže trvale plnit aplikovatelné požadavky zákazníka, zákonů a předpisů. To představuje


Interním auditorům nabízím návod, jak nové či rozšířené požadavky prověřovat:

ISO 9001:2015 Popis požadavku Otázky
7.1.6 Znalosti organizace Jakým způsobem můžeme doložit, že jsme se zabývali rozsahem znalostí potřebných pro řízení výrobních procesů?
    Jak řešíme potřebu nových znalostí pro efektivnější poskytování služeb?
    Jaké máme důkazy, že jsme se poučili z předchozích úspěšných projektů?
    Kdy využíváme zjištění z nedokumentovaných znalostí a zkušeností odborníků v rámci organizace?
    Jak aktualizujeme externí technické předpisy,  normy nebo další znalosti sdílené se zákazníky?
7.2 Kompetence Jak jsou vymezeny kompetence osob provádějící práce pod dohledem organizace?
    Jak se postupuje v případě přeřazení osoby na jiné pracoviště?
    Jakým způsobem nabývají osoby potřebných kompetencí?
7.3 Podvědomí Koho organizace zahrnuje do osob provádějící práce pod jejím dohledem?
    Co může operátor na pracovišti dělat nesprávně, jaké budou dopady při nesplnění požadavků?
    Jaký má operátor dosáhnout výkon, jaký je přínos pro zlepšování výkonnosti?
7.4 Komunikace Jaká pravidla platí pro zajištění externí komunikace?
    Které zaintersované strany jsou zahrnuty do externí komunikace?

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.

 

Literatura
[1] ISO Part 1, Annex SL, Příloha 2 Závazná struktura, identický základní text, obecné termíny a základní definice