Víte, proč musí organizace porozumět svému kontextu?

Na semináři Hospodářské komory ČR, konaném 1.6.2016 v komplexu Florentinum, Praha jsem prezentoval hlavní přednášku "Průvodce ISO 9001", uvádějící změny a novinky v normě ČSN EN ISO 9001:2016. Představil jsem nejnovější poznatky z auditů a ukázky vhodných přístupů kterými mohou organizace naplňovat zcela nové požadavky. Hlavní výklad byl zaměřen na novinku, se kterou se manažeři kvality vypořádávají s velkými obtížemi: kontext organizace.

Seminář účastníkům nabídl seznámení s klíčovými změnami požadavků na kvalitu a dal návod promyslet si postup při přechodu na novou normu ISO 9001:2015. Hlavní změnu představuje požadavek na zapojení celého vedení v rozvoji podniku. Od manažérů se očekávají důkladnější přístupy při plánování, řízení a hodnocení procesů. Na příkladech z praxe byl předveden nový model řízení organizace založený na zvažování rizik a uplatňování procesního řízení s omezenou dokumentací. Velká část semináře byla věnována kontextu organizace, kdy se odborná veřejnost shodla na tom, že se jedná o zásadní inovaci v systémech managementu. Diskuzi bylo možno shrnout do následujících bodů:

Zajímejte se o novou normu ISO 9001. Novela ISO 9001:2015 podstatně snižuje administrativu, zvyšuje důraz na procesní řízení a role vlastníků procesů s cílem snižování nákladovosti a zvyšování podnikatelské úspěšnosti.

 

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.