Víte, že se staré certifikáty ISO 9001 nemohou obnovit po 15. září 2017?

Od září 2015 platí normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Kdy je správný čas zahájit přechod a přípravu k certifikaci?

Máte tři roky na přechod z verze normy 2008 na verzi ISO 9001:2015. Můžete si vybrat časové období, kdy uskutečníte přechod v lhůtě do 14. září 2018. Některé organizace budou chtít být "mezi prvními", jiní budou chtít, aby re-certifikace proběhla na konci přechodového období. Máto však i své úskalí a je proto důležité promyslet ćasový plán přechodu na nový systém managementu. Následující informace napomohou manažerům kvality a představitelům vedení lépe porozumět požadavkům na implementaci nových norem:

O významu změn svědčí náročnější přístup ISO 9001:2015 k vedení organizace, kdy opouštíme klasické příručky a směrnice v šanonech, a do popředí vystupují požadavky na porozumění podnikatelskému prostředí (strategie, kontext organizace), procesnímu řízení založeném na monitorování a vyhodnocování výkonnosti organizace a zejména zvládnutí managementu rizik. To může pro vrcholové vedení představovat několik nových příležitostí, na které je nutno si udělat čas:

První zkušenosti v českých podnicích naznačují, že jsou změny požadované pro přechod zvládnutelné řádově v měsících, nikoliv v týdnech.

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.