Jak snadno a přehledně překlopit nové ISO 9001

Nejde o vytváření nových směrnic a postupů, změnila se filosofie normy: systémy neřídí jen představitel vedení, očekává se zapojení všech členů managementu. Nový systém bude zaměřen na kvalitu vašich produktů a služeb a současně zlepší výkonnost podniku. Norma požaduje kontext organizace, což není nic jiného, než porozumění podnikatelskému prostředí. Kontext umožňuje lépe chápat vnější okolnosti podnikání, zejména vnímat požadavky a potřeby stran s odlišnými zájmy a s tím související rizika. Teprve na základu znalosti kontextu můžete stanovit vhodná opatření ke zvládání rizik. Jak začít? Nabízím tucet srozumitelných kroků překlopení systému kvality pro ČSN EN ISO 9001:2016.

12 kroků pro správné překlopení:

 1. Udělejte si rozdílovou analýzu. V systému ponechte vše, co funguje.
 2. Využijte zpřísnění požadavků na procesní řízení a aktualizujte procesní mapu.
 3. Pracujte s lidmi, vymezte míru zapojení jednotlivých manažerů v systému řízení.
 4. Podporujte týmovou práci, definujte vlastníky procesů a je-li to třeba, stanovte role u neobsazených funkcí.
 5. Zaměřte se na provozní procesy, optimalizujte jejich počet.
 6. Soustřeďte se na procesy a jejich ukazatele, nikoli dokumentaci. Vstupy a výstupy procesů mají na sebe navazovat, postačuje stručný popis.
 7. Mapa procesů bude funkční, pokud budeme hodnotit výkonnost všech procesů.
 8. Věnujte se systematickému sběru a analyzování dat z procesů, zaveďte pravidelný reporting na úrovni vedení organizace.
 9. Na základě hodnocení a zjištěných trendů řiďte a zlepšujte procesy. Věnujte více pozornosti výstupům z přezkoumání systému vedením.
 10. Naučte se pracovat s příležitostmi, hodnotit a zvládat rizika. Omezte změny a zásahy do řízení provozu.
 11. Rozdělte původní dokumentaci na aktuální a potřebnou, neaktuální a potřebnou a nepotřebnou. Aktualizujte, co je potřeba.
 12. Proveďte interní audit, abyste zajistili nezbytné korekce překlopeného systému.

A nezapomeňte: Co funguje, nerušte!

 

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.