4 důvody, proč bude ISO 9001:2015 pro manažery atraktivnější

Novela normy hodně mění pohled na byrokracii spojenou managementu kvality. Můžete se obejít bez příruček a směrnic, nebudou požadovány. V nejpoužívanější normě pro kvalitu přibyly termíny jako dokumentovaná informace, můžete zapomenout na písemnosti uspořádané do dokumentační pyramidy. S ISO 9001:2015 se dostáváte na rozcestí: buď si ponecháte kdysi vytvořený systém a doplníte jej o nové požadavky nebo začnete od znova.

Nově založené a rozvíjející se firmy budou mít volbu:

Už neplatí pravidlo, že vše co má být uděláno musí být popsáno. Společným základem zmíněných alternativ je „procesní přístup“, založený na pochopení podnikových procesů a zlepšování výkonnosti organizace. Jsou čtyři důvody, proč bude norma pro manažery atraktivnější


Kontext a strategické nasměrování

Vedení má porozumět okolnímu podnikatelskému prostředí a tomu přizpůsobit systém řízení. Existující „Politika kvality“ bude více spojena s dlouhodobými záměry organizace, její vizí, posláním či strategiemi. Větší důraz bude kladen na sladění cílů a výsledků. Mění se přístupy k managementu: „leadership“ namísto řízení, „uvažování na základě rizik“ a „plánování změn“. Důraz bude kladen na porozumění potřebám zákazníků a vedení musí mít více jasno ve vztazích k vlastníkům, partnerům, konkurenci nebo inspekčním orgánům.

Procesní přístup

Dokumentované postupy nahradí procesy, které se prolínají celou normou ISO 9001. Podniky musí znát a řídit své procesy, které mají fungovat jako ucelený systém. Zavádí se hodnocení výkonnosti procesů. Vedení se více zaměří na procesy a jejich výstupy, budete srovnávat plánované hodnoty ukazatelů s reálně dosaženými výsledky.

Uvažování na základě rizik

Organizace budou zvažovat rizika na 2 úrovních – procesní úroveň má ochránit produkt a jeho užívání zákazníkem, manažerská úroveň má zajistit fungování v případě ohrožení. Po provedení vhodné analýzy rizik budete mít více jasno v tom, co musíte udělat pro „zajištění efektivního fungování a řízení procesů“ a jaká mají být přijímána „opatření pro řešení rizik“.

Systémová integrace

Organizace nadále může využívat systém managementu kvality, nové uspořádání normy umožňuje propojení s požadavky na životní prostředí, bezpečnost práce nebo bezpečnost informací. Značná část požadavků bude jednotná pro všechny systémy.

 
Autoři návrhu zastávají filozofii, že uživatelé normy mají používat vlastní slovník. Pokud jen zaměníte názvy původních článků, mine se změna s očekávaným účinkem. ISO 9001:2015 nemá být novým nátěrem na starý dům.

Ing. Milan Trčka

Autor je ředitelem certifikačního orgánu NQA pro ČR.

Publikováno v hn 7.11.2014