Průvodce ISO 9001 pro začátečníky

Sekce kvality Hospodářské komory ČR si dala za cíl pomáhat podnikatelům při zvyšování kvality vyráběných produktů i poskytovaných služeb. Jednou z aktivit je podpora zavádění nových norem pro systémy managementu do praxe, která je určena zejména pro malé a střední podnikatele. K dispozici je publikace Průvodce ISO 9001, který je návodem pro přechod na novou normu pro držitele stávajících certifikátů systémů managementu kvality. Pracuje se na podobném průvodci pro systémy řízení životního prostředí. Na výše uvedenou publikaci a navazující přednášky jsme zaznamenali pozitivní ohlas z řad členů HK. Ale co začínající podnikatelé? Položili jsme si za ně několik otázek, jak mohou normu ISO 9001:2015 využít k řízení a rozvoji vlastní organizace. A tady jsou odpovědi.

O normách se říká, že obsahují mnoho byrokratických požadavků na dokumentaci. Něco se změnilo?

Ano. Bude záležet na organizaci, zda a jakou si vypracuje dokumentaci, podle které budou její zaměstnanci pracovat. Malá firma s několika lidmi nemusí mít příručku kvality ani směrnice, postačuje výrobní dokumentace nebo postupy, kterými bude řídit kvalitu svých služeb. Může jí také pomoci zákazník, který v rámci zadání zakázky předá výkresy a postupy, podle kterých se bude vyrábět, poskytovat služby a kontrolovat.

Proč se nadále budou požadovat záznamy o provedené práci?

Všichni potřebují mít jistotu, že se zakázky splnily včas a v požadované kvalitě. Menší dodavatelé potřebují důkazy, že odvedli bezchybnou práci a že splnili požadavky zákazníků. Pak jsou tu nově na stole rizika, že se organizace dostane do sporů – v takovém případě budou rádi, že mohou pojišťovnám nebo úřadům doložit, že nepochybili.

To se bude kontrolovat, že nejsou zanedbány povinnosti vůči úřadům?

Správně. Ale nejen vůči nim. Každá firma má znát a plnit požadavky svých zákazníků, nově k tomu přibylo vyhodnocení okolního prostředí. V praxi to znamená zvážit, kdo ovlivňuje naše podnikání a koho naopak ovlivňujeme svým podnikáním my. Pokud porozumíme podnikatelskému prostředí, budeme postupovat obezřetněji a s větší jistotou, že zvládneme všechna úskalí.

Proč mám zvažovat rizika, když jsem ještě nezačal podnikat?

Zvažování rizik a příležitostí je novinkou: zaměříte se na rizika související se systémem řízení a jeho procesy, především věnujte pozornost rizikům spojeným s uváděním nových produktů na trh. Chcete podnikat společensky odpovědně a být úspěšní? Znamená to, že vezmete v úvahu i rizika spojená se životním prostředím, místní komunitu a možná sociální rizika. Pokud chcete smysluplně investovat do nového podniku, sestavíte si podnikatelský plán, který identifikovaná rizika ošetřuje. Během přemýšlení o svém podnikání narazíte i na řadu příležitostí, které můžete využít. Pokud neponesete podnikatelský plán do banky, abyste získali do začátku úvěr, můžete jej mít v hlavě. Rizika nemusí být sepsána, máte se s nimi naučit pracovat a předcházet nepříjemným událostem.

Auditoři vystavovali neshody za nedodržení směrnic, na co se budou zaměřovat nyní?

Buďte bez obav, přijdou k vám odborníci, kteří znají vaše produkty a služby. Bude méně dokumentace, auditoři se zaměří na výsledky. Kromě společného pohledu na efektivnost procesů, budou zajímat, jak jste nastavili pravidla hodnocení výkonnosti lidí. Proto se zaměřte na efektivnost rozhodujících procesů, cíle kvality orientujte na výkon, měřte a vyhodnocujte výkonnost firmy. Auditor vám také poskytne reálný pohled na celou organizaci, budete společně odhalovat další příležitosti ke zlepšení.


Autor: Milan Trčka

Ředitel NQA CZ s.r.o. a vedoucí pracovní skupiny pro systémy managementu Sekce kvality HK ČR

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.