Přecházíte na IATF 16949? Dobrá rada jak na to!

Od 1. října bude automobilní průmysl naplno využívat normu IATF 16949:2016. Všichni držitelé certifikátů nebo zájemci o tuto certifikaci mají nejvyšší čas zajistit plnění nových požadavků a aktualizovat své systémy kvality. Nabízím ukázky různých přístupů přípravy na přechod, více informací naleznete v odborném časopisu Perspektivy kvality č. 2/2017, který vydává ČSJ.

Při přechodu na normu IATF 16949 je rovně nutno doložit připravenost na nové nebo rozšířené požadavky ISO 9001:2015.  Rozdílová analýza je příležitostí pro interní auditory. Mohou se zapojit do průřezového řešitelského týmu a prakticky aplikovat změny požadované oběma normami. Pro zájemce jsem připravil ukázku přístupu, který jsme zvolili v certifikačním orgánu NQA.

Výstupem rozdílové analýzy je „Akční plán přechodu“ obsahující informace pro jednotlivé řešitele:

Tabulka uvádí příklad zvládnutí požadavků na zpracování a vyhodnocení Kontextu organizace, čl. 4.1 a čl. 4.2. Opatření z rozdílové analýzy mohou být řešena jako úkol jednotlivce, jako týmový projekt nebo jako oblast vyžadující zapojení top managementu. Akční plán umožní nastavit priority pro postupné zavádění požadovaných změn.

Tab.  - Příklad „Akčního plánu přechodu“Poznámka - Realizační tým spolupracuje s řešitelem a je podporou v rámci projektu.
Celý projekt musí být podpořen vhodným výcvikovým programem, v rámci kterého budou s novými požadavky ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 seznámeni všichni pracovníci, kteří provádějí činnosti „ovlivňující shodu s požadavky na produkt a proces“.

Nezapomeňte: Předložený postup pro přechodový audit není úplným a vyčerpávajícím návodem. Certifikovaný klient se s dotazy musí obracet na svůj certifikační orgán, zejména pokud požaduje jakékoli výjimky.

 

Otištěno v časopise Perspektivy kvality č. 2/2017.

Logo-Perspektivy