Realizované projekty HK ČR

Projekt HK ČR: Environmentální management - Průvodce ISO 14001:2015

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky vznikla e-publikace "Průvodce ISO 14001", na projektu jsem se podílel v roli koordinátora.  V souladu s environmentální politikou organizace jsou výstupy systému environmentálního managementu zaměřeny do následujících oblastí:

Sekce kvality HK připravila průvodce, pomocí kterého se můžete lépe zorientovat ve změnách a v nových požadavcích na environmentální management. Podobnými změnami prošla i norma ISO 9001 (systémy managementu kvality) a seznamování s Průvodcem ISO 9001 probíhalo formou Road-show na devíti místech po celé ČR. Přístup Průvodce ISO 14001 je založen na strategii udržitelného podnikání – vezměte v úvahu celospolečenské zájmy, potřeby důležitých obchodních partnerů, a především zohledněte environmentální aspekty svých činností, produktů a služeb, s přihlédnutím k celému životního cyklu.

 

 

Projekt: Road-show HK ČR

Nechcete ztrácet čas čtením norem? Navštivte seminář: "Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu a environment"

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky připravuji cyklus seminářů, které se uskuteční v jednotlivých hospodářských komorách pro celé republice v průběhu března až května 2016. S představiteli různých certifikačních společností můžete prodiskutovat podstatné změny norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Poskytneme Vám informace pro zvážení dalšího postupu při transformaci Vašeho systému managementu na verzi 2015.

Na semináři obdržíte zdarma infomační brožuru, obsahující:
•  Hlavní rozdíly a změny v normách systému managementu.
•  Přehled nových požadavků ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.
•  Základní kroky pro doplnění systému o užitečné novinky.
 
Čtyř hodinový seminář je určen všem manažerům, kteří zajišťují re-certifikaci v roce 2016.
Po absolvování semináře budete lépe chápat nový model řízení organizace založený na zvažování rizik a uplatňování procesního řízení s omezenou dokumentací. 

Motto semináře: Všichni hovoří o tom, co je v normách napsáno. My vám zdarma ukážeme, jak na to.