Projekty a reference 1996 - 2017

V průběhu let 1996 až 2017 jsem se podílel na mnoha projektech, týkajících se vydávání norem pro systémy managementu ve spolupráci s Českou společností pro jakost o.s. (ČSJ) Praha a Technické normalizační komise (TNK6) při ÚNMZ Praha. Účastním se jednání TV COSM, ČIA Praha, v tomto technickém výboru jsou řešeny postupy certifikačních orgánů pro systémy mamanegementu v prostředí rárodní akreditace. Nejnovější projekty jsou řešeny v pracovní skupině Sekce kvality HK ČR.

 

Obálka Datum
realizace
Popis projektu Postavení
v projektu
Poznámky
   1996 Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:1996 Manažer
projektu
Semináře pro UNMZ Praha
a ČSJ o.s. Praha
   2000 Komentované vydání ISO 9001-9004:1999 Manažer
projektu
Semináře pro UNMZ Praha
a ČSJ o.s. Praha
         
   2001 ISO 9001 v praxi Manažer
projektu
Semináře pro UNMZ Praha
a ČSJ o.s. Praha
   2002 Odpovědi na dotazy ISO 9001 Manažer
projektu
On-line forum, projekt
Národní politiky podpory
jakosti (NPJ)
   2009 Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2009 Manažer
projektu
Semináře pro 
ČSJ o.s. Praha
   2010 Komentované vydání ČSN EN ISO 9004:2009 Manažer
projektu
Semináře pro
ČSJ o.s. Praha
2010 Komentované vydání ČSN ISO/IEC 17021:2009 Člen týmu
ČIA
Semináře pro
ČIA o.p.s. Praha
2012 Komentované vydání ČSN EN ISO 19011:2012 Manažer
projektu
Semináře pro
ČSJ o.s. Praha
2016 Efektivní management kvality - Průvodce ISO 9001:2015 Manažer
projektu
Semináře pro Hospodářskou komoru ČR
2016 Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 Člen týmu
ČSJ/UNMZ
Semináře pro 
ČSJ o.s. Praha
 

2017

Environmentální management - Průvodce ISO 14001:2015

Koordinátor projektu Publikace pro Hospodářskou komoru ČR