Průvodce ISO 14001

Zde nabízím ukázky publikací, na kterých spolupracuji.

Vydání normy ČSN EN ISO 14001:2016 je pro organizace příležitostí a výzvou. Norma umožňuje organizaci řídit systém environmentálního managementu tak, aby vytvářel přidanou hodnotu pro životní prostředí, vnímat potřeby a reagovat na požadavky zainteresovaných stran. V souladu s environmentální politikou organizace jsou výstupy systému environmentálního managementu zaměřeny do následujících oblastí:

Životní prostředí je nově monitorováno se zohledněním podnikatelského prostředí v kontextu organizace (kap. 4) a vedení se více zaměří na komunikaci strategického směrování organizace (kap. 5) za současného zvažování rizik (kap. 6) a hodnocení efektivnosti environmentálních procesů (kap. 9).

Publikaci připravila Rada kvality Hospodářské Komory ČR, na projektu se podílel kolektiv autorů s přispěním certifikačního orgánu NQA.