Víte, jaké otázky si máte položit před zavedením ISO 9001:2015?

Od října 2015 se certifikuje podle normy ISO 9001:2015. Jaké otázky si máme položit před přechodem na novou normu ISO 9001:2015?  Zde jste na správné adrese.

Začněte důkladnou přípravou!  Je důležité promyslet změny související s přechodem na nový systém managementu. Pro každou organizaci mohou mít očekávané změny odlišný dopad v kontextu s jejími cíli a podnikatelskými záměry. Následující otázky napomohou manažerům lépe porozumět konceptu nové normy:

O významu změn svědčí náročnější přístup ISO 9001:2015 k vedení organizace, kdy opouštíme klasické příručky a směrnice v šanonech, a získáváme více prostoru pro zabezpečení trvale udržitelného podnikání. To může pro vrcholové vedení představovat několik nových příležitostí:

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.