Jak na změny dokumentace podle IATF 16949:2016

Po organizacích v automobilním průmyslu není vyžadováno, aby svou dokumentací reagovaly na změnu uspořádání ISO 9001:2015. Nová struktura ISO 9001 nestaví systém managementu na modelu dokumentovaných politik, cílů a postupů. Diskuse se vedou k rozsahu změn dokumentace, zda měnit jejich strukturu a/nebo vhodně upravit a doplnit stávající texty.

Největší změna je ve struktuře dokumentovaných informací. Annex SL sjednocuje „závaznou strukturu“ obsahu ISO 9001:2015, ISO 14001:2016 či ISO 45001:2017 a tzv. „identickými texty“ stanovuje společné požadavky na systémy řízení. Tomuto uspořádání se přizpůsobila norma IATF 16949:2016, která navazuje na všechny požadavky ČNS EN ISO 9001:2016, a které při přechodovém auditu musí být splněny současně.

V normě ISO 9001 naleznete 136 požadavků na systém kvality, které jsou normou IATF:16949 rozšířeny o dalších 153 „musí“ zahrnujících specifické požadavky automobilního průmyslu. Požadavky ISO/TS 16949 mohou být ponechány, upraveny nebo vypuštěny. Bude na vedení organizace, aby rozhodlo, jaký přístup k systémové dokumentaci zvolí.

Většinou se změny dokumentace netýkají provozní dokumentace, tj. třetí vrstvy. Zásadní rozdíl v požadavcích na dokumentované informace představuje přístup ISO 9001, kde je namísto Příručky kvality a navazujících směrnic požadováno udržovat pouze několik dokumentů:

Norma IATF 16949 obsahuje nejméně 23 odkazů na dokumentované postupy, procesy a politiky. Nehovoří o „dokumentovaných informacích“, ale o dokumentovaných procesech. Jako příklad lze uvést požadavky na zlepšování, kde musí být nově zpracovány postupy pro:

Norma IATF 16949 je základní předpis, příloha B vyjmenovává navazující technické normy, podle který se systém kvality nastavuje.  Určitě bychom neměli zapomenout na str. 7, kde je požadováno uvést vybrané zákazníky a jejich specifické požadavky. Není tedy rozhodující, zdali organizace používá uvedené předpisy v celém rozsahu nebo využije například část odkazující se na postupy VDA, které jí předepisuje používat zákazník.

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.