Jaké očekáváme změny v ISO 19011?

Základní norma pro interní auditory je v revizi. Přestože se letos v dubnu projednávalo velké množství návrhů a změn ISO 19011, je pracovní skupina připravena na dalším společném jednání vydat návrh normy DIS 19011 již v letošním roce. Co naleznete v normě nového?

Návrh normy CD 19011:2016 se opírá o nové uspořádání ISO 9001 nebo ISO 14001, několik nových článků řeší důkladněji přístup auditování založeném na rizicích. Zvažování rizik je nově zavedenou disciplínou nejen pro podnikové vedení, nyní se na management rizik zaměří auditoři. Znamená to, že budou auditory více vyhlédávány rizika a příležitosti, a to jak na podnikatelská rizika či rizika při plánování a řízení procesů.  Větší zaměření normy bude na vyjasnění rozdílů mezi kombinovanými, sdílenými a interovanými audity.


 

Související připravované nebo vydané normy:

 

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.