IS0 10007:2017 nabízí návod na efektivní řízení změn

Máte pod kontrolou řízení konfigurace? Norma ISO 10007:2017 Management kvality - Směrnice pro management konfigurace přináší třetí, aktualizované vydání. Management konfigurace má být aplikován všude tam, kde je produkt řízen v cyklu, tj. od fáze vzniku konceptu, až k likvidaci po jeho užití.

Norma je návodem pro řízení technické konfigurace, představující  řízení vzájemných vazeb procesů, produktů či služeb v rámci systému managementu kvality. Proces managementu konfigurace představuje metodiku pro nastavení a následné udržování znaků, určujících informaci o stavu produktu nebo služby.

Novou normu ocení organizace certifikované podle ČSN EN ISO 9001:2016, které musí zajistit identifikovatelnost produktu v celém životní cyklu (PLC). Jak lze normu používat?

Proces managementu konfigurací přitom zahrnuje management a plánování konfigurace, identifikace stavu konfigurace, stav změn a audity konfigurace. Na výstupu procesu očekáváme plán konfigurace, popisující postupy pro plánování a zavádění změn, včetně souvisejících rolí a odpovědností nebo výcviku pracovníků.

 

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.