Víte, jaké informace jsou nezbytné pro řízení provozních procesů ?

ISO 9001:2015, Čl. 8.5.1 a) požaduje dostupnost dokumentovaných informací obsahujících charakteristiky produktů, které se mají vyrobit, resp. služeb, které se mají poskytnout či činnosti, které se mají provádět. Současně jsou v provozu požadovány záznamy o dosažených výsledcích. Znamená to tedy, že postačuje, aby na výrobních místech či v místech poskytování služby „byly udržovány dokumentované informace“?  Výklad ISO/TC 176 bude znít „NE“.

A tady je vysvětlení: Udržovat znamená „zajistit kontinuitu, tj. způsobit nebo umožnit pokračování“, požadavek na dostupnost představuje „být k dispozici, být k použití“. Nepostačuje, aby byl dokument vypracován a udržován.  Musí být dostupný, přiměřeně chráněn a vhodný pro použití v místě a době potřeby – viz Čl. 7.5.3.1.

Důležitý je čl. 8.1 e), podle kterého musí organizace určovat, udržovat a uchovávat dokumentované informace v rozsahu potřebném pro zajištění důvěry, že byly procesy provedeny podle plánu, a že lze prokázat shodu s požadavky na produkty a služby. To se týká především dokumentace 3. vrstvy, představující například projektovou dokumentaci, výrobní plány, pracovní instrukce, kontrolní plány či kontrolní návodky, technologické postupy, výrobní či výkresovou dokumentace, postupy k provádění služeb, receptury, manuály a návody na použití, ale i související formuláře či záznamy.

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.

Zdroj: Dokument  ISO/TC  176/SC 2/N 1409