Jaké má odpovědnosti a pravomoci vlastník procesu

Zabýváte se odpovědnostmi a pravomocemi vlastníků procesů? Norma ISO 9001:2015 nenařizuje, aby ke všem procesům byli přiřazeny jejich vlastníci, a aby jim byly stanoveny odpovědnosti a pravomoci (O/P). Je to obtížné, protože je více obvyklé definovat funkční místa v organizačním schématu a O/P stanovit organizačními směrnicemi a/nebo popisy funkcí.

Kdo je vlastník procesu?

Vlastníky procesů jsou zpravidla vedoucí pracovníci provozních jednotek, útvarů nebo hospodářských středisek, které mohou vytvářet samostatné procesy jako Obchod; Návrh a vývoj; Nákup; Výroba; Poskytování služeb; Servis.

Ne vždy je vlastník identifikován. Může to být. osoba, která stráví s řízením procesu nejvíce času nebo osoba, které je přiřazena „role vlastníka procesu”, může to být osoba, která má o procesu nejvíce informací, a která je schopna rozlišovat rozhraní procesu – jeho vstupy a výstupy.

Rizika spojená s procesy

Většina chyb se vyskytuje tam, kde jeden proces působí na proces jiný, na  rozhraní procesů. Jako příklad si vezměme běžeckou štafetu; problém nastává při předání kolíku (na rozhraní procesů). Identifikovaná rizika, které mohou ovlivňovat výstupy procesů a mít vliv na celkový výstup QMS, musí být řízena, být pod kontrolou.

Audit provozu má být zaměřen na rizika související s každým procesem

Role vlastníků procesů, jejich odpovědnosti a pravomoci

Vhodným nástrojem k vymezení O/P vlastníků procesů je Matice RACI. Sestává vymezení procesních rolí podle anglických slov : O – odpovědnost (R – Responsible); P – pravomoc (A – Accountable); S - spolupráce (C – Consulted); I - informovanost (I – Informed). U vlastníka procesu se zpravidla objevuje „O”. Problém nastává, pokud není vlastník totožný s pozicí vedoucího pracovníka, který současně disponuje „O” a „P”.

V procesně orientovaných systémech managementu nesou vlastníci procesů odpovědnost za dosažené výsledky a efektivní výkon (KPI´s).   Pokud budete určovat role vlastníků, neopomeňte dále zvážit následující odpovědnosti a povinnosti:

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.