Management rizik a audity

Co: NQA připravilo školení ISO 9001 se zaměřením na rizika

Kdy: 30. - 31  říjen 2017

Kde: Brno-Tuřanka

Déka: 2 dny

Jak objednat: Kurz K-RMA-17; Ing. Tůmová, manažerka vzdělávání, tel. 604833927, email audit(@)nqa.cz

Kdo se může zúčastnit

Kurz je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším zaměstnancům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení procesních rizik a rizik v rámci řízení projektů. Předpokladem účasti jsou znalosti norem pro systémy managementu kvality ISO 9001:2015 a pro provádění interních auditů ISO 19011:2011.

Co se naučíte

Budete seznámeni s problematikou zvžování rizik a procvičíte si metody a postupy používané při identifikaci, analýze, hodnocení a řízení rizik. Umožníme vám lépe pochopit význam a potřebu zavedení managementu rizik, včetně úlohy interních auditorů a projektových manažerů. Na příkladech z praxe Vám ukážeme přístupy k řízení a auditování rizik. Budou k dispozici ukázky rizik při vytváření obchodních plánů, přístupy k auditování rizik spojených s inovacemi a návrhem nových produktů, nebo rizik týkajících se havarijních situací.

Osnova


Odborný garant
Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy kvality, předseda TNK 6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Autor: Milan Trčka

 creative commons

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika License.