Webinář: Hlavní změny ISO 9001:2015 pro profesionály

Nabízím ke zhlédnutí video, ve kterém uvidíte část webináře k nové normě ISO 9001:2015, kterou jsem prezentoval na konferenci Českého institutu pro akreditaci v září 2015. Hlavní pozornost vystoupení jsem zaměřil na rozdíly oproti současnému stavu a na nové požadavky. Kromě shrnutí stavu revize norem pro systémy managementu jsem představil významné změny v požadavcích nové normy: vyšší nároky na zapojení vedení organizace, důraz na procesní přístup, nové požadavky na zvažování rizik či omezení dokumentovaných postupů.

Seminář ČIA „Nové normy pro certifikaci systémů managementu“
Kongresové centrum Vavruška, Praha, 8.9.2015

video: Nový pohled na auditování podle ISO 9001:2015

Záznam semináře je zpracován formou webináře a obsahuje tři části, kromě uvedeného traileru se zájemci o celý webinář mohou přihlásit osobně na e-mailu: mtrcka(a)nqa.cz k odběru celého vystoupení, které je určeno především manažerům kvality a profesionálním auditorům systému managementu.