Seminář: NOVÉ NORMY PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

 Kongresové centrum Vavruška, Praha, 8.9.2015, ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s.


 
Ing. Milan Trčka, ředitel zastoupení NQA pro Českou republiku, vystoupil na semináři ČIA Praha k novým normám pro certifikaci systémů managementu. 

Hovořil na aktuální téma nedávno vydané normy ISO 9001:2015, hlavní pozornost byla v jeho prezentaci zaměřena na očekávané změny. Kromě shrnutí stavu revize norem pro systémy managementu byly představeny významné změny uspořádání modelu řízení organizace, založené na Annexu SL. Za pozornost stojí vyšší nároky na zapojení vedení organizace, důraz na procesní přístup, nové požadavky na zvažování rizik či omezení dokumentovaných postupů.

Na co mají být nově zaměřeny certifikační audity:
• Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace
• Efektivní vedení (leadership)
• Méně dokumentace v systému managementu kvality
• Aplikace procesního přístupu
• Schopnost QMS podporovat konzistentní úroveň kvality produktů či služeb.

Významu nabývá činnost auditorů certifikačních orgánů, jejichž aktivity nebudou zaměřeny výhradně na srovnání podnikové dokumentace systému řízení s praxí. Nově se auditoři budou pohybovat v roli hodnotitele výkonnosti organizace, neboť kromě shody s normou nabývá na významu efektivnost systému řízení organizace na úrovni managementu a vlastníků procesů. K dispozici na vyžádání je video-záznam konference, nezapomeňte se přihlásit k odběru na "kontaktní formulář" nebo e-mailem: info(a)nqa.cz.