Cyklus seminářů: JAK ZVLÁDNOUT NOVÉ POŽADAVKY NA KVALITU?

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, sekcí kvality HK ČR  jsou pořádány semináře tematicky zaměřené na požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2016, která ovlivní systém řízení kvality v certifikovaných organizacích. Semináře jsou realizovány jednotlivými hospodářskými komorami ve všech krajích České republiky. Na seminářích vystupují zástupci významných domácích i zahraničních certifikačních společností a vysvětlují, jak se zorientovat ve změnách a nových požadavcích normy.


Seminář: "Jak zvládnout nové požadavky na kvalitu?"
  


Ing. Milan Trčka, ředitel zastoupení NQA pro Českou republiku, vystoupil na seminářích v OHK Třebíč, OHK Příbram, KHK PK Plzeň, KHK MSK Ostrava a v KHK ZK OP Vsetín. Přednáška je k dispozici v sekci Veřejné prezentace - Ke stažení!

Na těchto seminářích Ing. Milan Trčka prezentoval hlavní přednášku na téma: změny a novinky v normě ČSN EN ISO 9001:2016. Představil nejnovější poznatky v přístupu auditování podle nové normy. Vysvětlil, že novelizovaná norma podstatně snižuje administrativu, klade důraz na stanovené odpovědnosti a pravomoci vlastníků procesů, zvyšuje důraz na procesní řízení, na řešení rizik a optimalizující opatření s cílem snižování nákladovosti a zvýšení výnosovosti podnikání.  

Dalšími vystupujícími na semináři byli Ing. Jana Olšanská, výkonný ředitel CQS, vedoucí certifikačního orgánu CQS; Ing. Marie Šebestová, auditorka CQS, Ing. Lenka Adamčíková, zástupkyně vedoucího certifikačního orgánu CQS; Ing. Jan Svobodník, EurChem, výkonný ředitel QUALIFORM, a.s.; Ing. Alena Chalupová, poradce gen. ředitele ITC, a.s. 

Účastníci seminářů obdrželi publikaci "Efektivní management kvality - Průvodce ISO 9001", kterou vydala Hospodářská komora České republiky. V publikaci najdete, co je nové, co se změnilo a jaké jsou kroky vedoucí ke zvládnutí požadavku nové normy. 

Semináře byly ukončeny podnětnou diskuzí, kde představitelé tří certifikačních orgánů vysvětlovali jejich přístup k novým požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016 a požadavky auditorů při certifikačním auditu podle nové normy.

Podle hodnocení účastníků přínosem semináře bylo vysvětlení hlavních principů změn a nových požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a seznámení s prvními zkušenostmi z certifikačních auditů jednotlivých certifikačních orgánů. 

Máte-li zájem zúčastnit se semináře, další termíny seminářů najdete na http://www.milantrcka.cz/seminare