ISO 9001:2015 pro manažery – Model podnikového řízení nové generace

Správně motivovaní lidé jsou základem fungujících organizací. Na semináři s majiteli a vedeními regionálních firem můžete prodiskutovat nový přístup k zajištění efektivního vedení lidí. Na základě seriózních informací můžete promyslet váš další postup  přechodu na ČSN EN ISO 9001:2016. Přijďte si poslechnout a prodiskutovat hlavní změny v managementu kvality

Termín konání: 16.6.2017

Místo konání: Jeseníky - hotel Singer u Vrbna p/Prad.

Adresa: Ludvíkov 65

Hlavní foto 1

V průběhu semináře se v krásném prostředí Jeseníků prostřednictvím praktických cvičení seznámíte s novinkami v normě ISO 9001: "leadership", "kontext organizace", "řízení rizik"  nebo "management  změn". Končí éra dokumentovaných systémů  managementu, promyslíte  si postup renovace firemního systému managementu založeného procesně. Mnohem důležitější roli bude mít plánování kvality, ošetření rizik a zejména analýza a hodnocení výkonnosti procesů.

Hlavní témata:

►Nové uspořádání procesního modelu řízení (popis procesů namísto směrnic).
► Požadavek "Odpovědnost vedení" rozšířen na "Leadership" a o nové role pro systémy řízení
► Vedení určuje strategické směrování a podílí se na tvorbě "kontextu organizace"
► Plánování cílů bude vyžadovat "management rizik" či "management  změn".
► Práce s "lidmi" zahrnuje řízení "znalostí organizace"; bude nutno vymezit odpovědnost pro "role" ve firemních procesech.

Workshopy:
    Detailnější výklad požadavků vybraných účastníky (kontext, leadership, management změn, hodnocení výkonnosti)
    Proč management rizik vydělává peníze! Kde naleznete metody a nástroje!
    Jaké změny budou očekávány v procesním řízení a dokumentaci, kdy a jak začít!

Výklad nových norem, spojený se třemi workshopy, je určen pro vedení organizací, majitele firem a manažery kvality.


"Objednejte si kurz zde"  nebo na e-mailem: info(@)nqa.cz


Stručné představení lektora:

Ing. Milan Trčka řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR. Zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality. Je předsedou TNK6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha.  Je spoluautorem osmi publikací ÚNMZ, komentujících normy pro certifikaci systémů managementu kvality. Ve spolupráci s Českou společností pro jakost o.s. Praha připravil „Komentované vydání ISO 9001:2015“. Vede pracovní skupinu Rady kvality HK ČR, kde řídí projekt „Průvodce ISO 9001:2015“.