Audit vedení organizace (Kontext – Leadership – Plánování – Výkonnost – Zlepšování z pohledu auditora)

Tipy pro audit kontextu organizace a další novinky z revidované ČSN EN ISO 9001:2016

Vyměňte si se mnou zkušenosti s auditování leadershipu: jak získat na svou stranu vrcholový management podniků, zvládnout audit kontextu a souvisejícího managementu rizik. Seminář České společnosti pro jakost  je určen auditorům certifikačních orgánů, kterým představí kontext organizace jako nový prvek v ISO 9001:2016 a přístupy k jeho auditování...

Přijďte si poslechnout jak má organizace doložit způsobilost, znalosti a zkušenosti v oboru svého podnikání, které využívá k naplňování svého poslání a dosahování plánovaných cílů. Existuje mnoho způsobů, jak kontext sestavit a prezentovat, audit nových požadavků představuje "freestyle", kdy auditor musí porozumět přístupu vedení k podnikání. Bez dokumentace a příruček kvality! Moderuji workshop „Audit podnikového vedení“:

Jak bude akce probíhat? Formou diskuze, workshopu a přednášek zkušených auditorů se naučíte auditovat kontext organizace a související řízení rizik v praxi.

Kdy a kde se akce koná? ČSJ Praha, 9. 10. 2017 (Hotel Kampa, Stará zbrojnice, Všehrdova 450/16, 118 00 Malá Strana)

Milan Trčka